NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  św. Stanisława BM
  w Skrzyszowie

  • Msze św. porządek zwykły

   6.30, 18.00

  • Msze św. porządek świąteczny

   7.00, 9.00, 11.00, 12.30, 16.00

  • Odpust parafialny

   Niedziela przed lub po 8 maja

 • Image
 • Terytorium parafii:

  Skrzyszów Dolny, Skrzyszów Górny

  Historia kościoła

  Kościół wzniesiony został w 1517 r. z fundacji Jana Amora Tarnowskiego, przez cieślę Jana z Czchowa, jest to kościół późnogotycki, drewniany o konstrukcji zrębowej, jednonawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy zakrystia a od południa niewielka kruchta. Nawa prostokątna, przy niej dwie kaplice od północy i od południa w charakterze transeptu. Od zachodu wieża konstrukcji słupowo-ramowej, z nadwieszoną izbicą i nakryta hełmem namiotowym. Ściany i dachy kościoła na zewnątrz obite są gontami. Wokół prezbiterium soboty, dachy dwuspadowe, z wieżyczką na sygnaturkę. Świątynia była dwukrotnie rozbudowywana. Wnętrze nakryte stropami płaskimi. Na południowej ścianie prezbiterium fragmenty polichromii późnogotyckiej z okresu budowy kościoła oraz rokokowej z 1777r. Nowa secesyjna polichromia wykonana w1907r. przez Jana Bukowskiego. Ołtarz główny barokowy z XVIII w, przed 1520 r., stanowiący pierwotnie część tryptyku. Ołtarze boczne: z XVII w, z końca XVIII w. i z początku XX w. Łuk tęczy półkolisty z belką tęczową profilowaną, na niej krucyfiks późnogotycki z końca XV w. Ambona późnobarokowa z XVIII w. Chrzcielnica drewniana z XVIII w. Stalle gotyckie z zapleckami i baldachimami o rzeźbionej dekoracji ornamentalnej z herbem Leliwa Tarnowskich, z końca XV w. W wieży znajdują się dzwony odlane w 1926 r. w Udine we Włoszech.

 • Duszpasterze

  • Ks. Tomasz Lelito

   Proboszcz
   data święceń 2002-05-25
   w parafii od 2022-08-13

  • Ks. Dominik Furgał

   wikariusz
   data święceń 2007-05-26
   w parafii od 2020-09-01

  • Ks. Kazimierz Grzenia

   rezydent
   data święceń 1993-05-29
   w parafii od 2012-01-01

  • Ks. Zdzisław Gniewek

   rezydent
   data święceń 1978-05-28
   w parafii od 1998-01-01

 • Grupy religijne w parafii

  • Akcja Katolicka
   Apostolstwo Pomocy Duszą Czyścowym
   Caritas
   Dziewczęca Służba Maryjna
   Grupa Młodzieżowa
   Liturgiczna Służba Ołtarza
   Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
   Rada parafialna
   Róże Żywego różańca
   Schola parafialna
   Szafarz Nadzwyczajny Komunii Świętej

 • Dane adresowe parafii

  33-156 Skrzyszów, Skrzyszów 1